10. april: Status for kommunesammenslåing - Skedsmo, Fet og Sørum

På bakgrunn av kommunestyrevedtak i de tre kommunene, som skal slå seg sammen, har det praktiske arbeidet med sammenslåingen startet.

Frem mot det varslede vedtaket om sammenslåing i Stortinget i juni, skal kommunene forhandle og bli enig om bl.a kommunenavn, antall medlemmer i det nye kommunestyret, samt mandat og sammensetning av fellesnemda. Fellesnemda består av politikere fra de tre kommunene, som skal samordne og forberede sammenslåingsprosessen, frem til sammenslåingen 1.1.2020.

De tre kommunene avholdt i dag, torsdag 6.4, et samarbeid- og drøftingsmøte med de politiske delegasjonene fra de respektive kommunene, med ordførerne i spissen. Hensikten var å se om kommunene kunne samles om en felles holdning til de forskjellige spørsmålene. Bakgrunnen for det, er at hvis kommunene ikke blir enig i noen av spørsmålene, vil Kommunal- og moderniseringsdepartement ta avgjørelsen i disse spørsmålene.

Lillestrøm kommune

I møtet ble det klart at alle de tre kommunene var enig om at kommunenavnet bør bli Lillestrøm kommune. Videre at det nye kommunestyret vil ha 55 representanter. Fellesnemda skal ha 4 representanter fra Fet, og 4 representanter fra Sørum. Skedsmo vil ha 8 representanter og lederen, med dobbeltstemme. Fordelingen tar utgangspunkt i lovverket, hvor fordelingen skjer på bakgrunn av folketallet i den enkelte kommune. Siden dette ikke ble behandlet i et formelt organ, må dette behandles av de respektive kommunestyrene, før det formelt er avgjort. Dette vil skje i mai måned, forut for Stortingets behandlingen om sammenslåing, som forventes å skje 8. Juni.

Tips en venn  Skriv ut