11. oktober: På vei mot en ny kommune

Skjermbilde av Ole Jacob Flæten

-Det er en historisk dag, og målet er å skape en bedre kommune enn vi kan lage hver for oss.  Slik innledet Ole Jacob Flæten det første møtet i fellesnemnda for den nye kommunen.

10. oktober var fellesnemnda samlet til sitt første møte, for å legge grunnstenen for den nye kommunen. Nemndas oppgave er å planlegge og forberede sammenslåingen av de tre kommunene.

 

-Det er en historisk dag, og målet er å skape en bedre kommune enn vi kan lage hver for oss. Slik innledet Ole Jacob Flæten det første møtet i fellesnemnda for den nye kommunen.

Posted by Fet kommune on 11. oktober 2017

-Med den nye kommunen vil vi stå bedre rustet til å møte utfordringene vi har i fremtiden. Vi skal skape en bedre skole, et bedre omsorgstilbud og få til mer samordning hvor vi utnytter ressursene bedre, sier Flæten.

Det første møtet i nemnda ble mye av grunnarbeidet for det videre arbeidet lagt. Marianne Grimstad Hansen ble valgt til nestleder i fellesnemnda.

Det er en utfordrende prosess å etablere en ny kommune innen 1.1.2020. Dette ble også understreket av rådmennene, som påpekte at det er en omfattende jobb som skal gjøres på kort tid og som vil involvere mange ansatte.

Navnet på den nye kommunen er ennå ikke klart. Navnealternativene, Lillestrøm og Søndre Romerike, er til vurdering hos språkrådet, før departementet bestemmer navnet.

Kontakt oss

Rådhuset, Kirkeveien 85
Tlf 63 88 61 00