12. oktober: Språkrådet anbefaler Lillestrøm kommune

Språkrådet anbefaler at navnet på den nye kommunen blir Lillestrøm kommune.

Språkrådet har vurdert de to navnealternativene i samråd med statens navnekonsulenter for Østlandet og Agderfylkene. 12. oktober avga de sin innstilling etter å ha vurdert de to navneforslagene; Lillestrøm og Søndre Romerike. 

Språkrådet sier at Lillestrøm er navnet på det viktigste senteret innen den nye storkommunen og er godt kjent i hele landet. Det vil også være i takt med en nyere praksis ved kommunesammenslåinger, der navnet på den viktigste byen eller det største tettstedet blir overført på hele den nye enheten, for eksempel Sandefjord, Moss og flere. 

Språkrådet mener at Søndre Romerike ikke er det beste, fordi det vil være en tilfeldig inndeling av det større landskapet Romerike. 

Språkrådets uttalelse inngår i beslutningsgrunnlaget til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som vil fremme forslag til vedtak til Kongen i statsråd.

Les hele brevet her

Tips en venn  Skriv ut