19. april: Forhandlinger med Skedsmo kommune

Fet kommunestyre vedtok  18. april - å forhandle videre med Skedsmo kommune om en eventuell kommunesammenslåing.

Forhandlingene gjennomføres av det samme forhandlingsutvalget som tidligere, den politiske styringsgruppen opprettholdes og rådgivende folkeavstemning skal holdes.

Forhandlingene er åpne.

Forhandlingene blir 28.-29. april på Thon Hotel Arena - fra kl 9.

Videre forhandlinger og signering av avtale 4. mai

Den rådgivende folkeavstemningen blir 30. mai, med ca en ukes forhåndsstemming.

Tips en venn  Skriv ut