Ilustrasjon oppstart Tienbråten

Kunngjøring om igangsetting av reguleringsendring for plan 0101R1104, Tienbråten barnehage i Fet.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved at det skal igangsettes endring av reguleringsplan for del av eiendommene gnr. 11 bnr.1...
Rosenbergtomta Illustrasjon

Varsel om oppstart av planarbeid på gnr.21 bnr.16 "Rosenbergtomta"

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles herved om oppstart av planarbeid på gnr.21 bnr.16 i Fetsund sentrum.
Illustrasjon Leikvin golfpark

Vedtatt reguleringsplan - 0203 R0901 Leikvin Golfpark del 2, gnr./bnr. 39/1 m. fl.)

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008, nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 07.10.2013, under sak nr.95/13, følgende reguleringspl...
Illustrasjon Melnes vestre

Forslag til reguleringsplan for Melnes vestre, plannummer 0304R1108

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10, vedtok det faste utvalg for plansaker i møte den 11.11.2013 under sak 34/13, å legge forslag til reguler...
Illustrasjon Lundveien 57

Forslag til detaljreguleringsplan for Lundveien 57, Gnr./Bnr. 13/34 - Plannummer 0105R1107

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-11, vedtok det faste utvalg for plansaker i møte den 30.09.2013 under sak 20/13, å legge følgende forslag til...
Illustrasjon Enebakkneset

Forslag til detaljreguleringsplan for Forretning / bolig på Enebakkneset - Plannummer 0314R1102

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-11, vedtok det faste utvalg for plansaker i møte den 30.09.2013 under sak 21/13, å legge følgende forslag til...
Illustrasjon Løkenåsen barnehage

Forslag til reguleringsplan for Løkenåsen barnehage - Plannummer 0203R1301

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-10, vedtok det faste utvalg for plansaker i møte den 29.04.2013 under sak 11/13, å legge følgende forslag til...
Illustrasjon oppstart Løkenåsen barnehage

Varsel om oppstart av planarbeid for ny barnehage i Løkenåsen

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved at det igangsettes reguleringsarbeid for eiendommen gnr.40 bnr.82 og del av gnr.39 bnr....
Illustrasjon offentlig ettersyn Løkenåsen A1

Forslag til reguleringsplan for felt A1 i del av Løkenåsen - Plannummer 0203 R1111

Det faste utvalg for plansaker i Fet kommune vedtok 04.02.13 sak 02/13 å legge forslag til reguleringsplan med bestemmelser 0203 R1111 felt A1 Løkenås...