Illustrasjon oppstart

Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Stangeskovene Fetsund, gnr. 19 bnr. 25 mfl

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 26.11.2018, sak nr. 33/18, å sende Forslag til ...
Illustrasjon Riddersand skole

Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Riddersand skole

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 26.11.2018, sak nr. 32/18, å sende forslag til ...
Dalen skole illustrasjon

Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Dalen skole, barnehage og idrettsanlegg

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 26.11.2018, sak nr. 31/18, å sende forslag til ...
Illustrasjon boliger på Balnes

Varsel om oppstart av detaljregulering for Nye boliger på Balnes - Fetveien 307

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan på Balnes i Fet kommune for eiendommene med gnr 13 bnr 3...
Illustrasjon, høring løkenåsen 3b

Vedtak av reguleringsplan Løkenåsen B3

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 22.10.2018 sak nr. 104/18 detaljreguleringsplan 0203 R1...
Illustrasjon Løkenåsen C1

Vedtak av reguleringsplan Løkenåsen Felt C1

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 18.06.2018 følgende reguleringsplan: Sak nr. 73/18, Det...
B3

Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan Løkenåsen felt B3

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 11.06.2018, sak nr. 23/18, å sende forslag til ...
Riddersand - Illustrasjon

Varsel om oppstart av detaljregulering for Riddersand skole

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for Riddersand skole i Fet kommune for eiendommene gnr./...
Dalen skole illustrasjon

Varsel om oppstart av detaljregulering for Dalen skole, Dalen barnehage og Dalen idrettsplass

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for ovennevnte områder i Dalen i Fet kommune, med eiendo...
Illustrasjon Heia - Mork

Vedtak av reguleringsplan 0202 R1110 "FV170 Heia - Mork".

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 09.04.2018, sak 37/18, detaljreguleringsplan 0202 R1110...
Illustrasjon Løkenåsen2

Invitasjon til åpent informasjonsmøte om Løkenåsen 2 – Øvre del

Løkenåsen Eiendomsutvikling AS, sammen med Fet kommune, inviterer til felles informasjonsmøte om utvikling av Løkenåsen 2 – Øvre del. Møtet vil bli av...
Hauger gård

Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Hauger gård

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 19.03.2018, sak nr. 16/18, å sende forslag til ...
Illustrasjon Heia - Mork

Forslag til detaljreguleringsplan for Fv. 170 Heia - Mork - Kunngjøring på hjemmeside

Statens vegvesen har i samråd med Fet og Sørum kommuner utarbeidet forslag til reguleringsplan for fv. 170 mellom Heia og Mork. Denne strekningen er m...
Laget illustrasjon

Vedtak av reguleringsplanen 0203 R1503 "Laget".

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008, nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte 26.02.2018 sak nr. 12/18 detaljreguleringsplan 0203 R1503 ...
Aktivitetssenter Løkenåsen

Vedtak av reguleringsplanen 0203 R1803 "Boliger og aktivitetssenter Løkenåsen".

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008, nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte 26.02.2018 sak nr. 11/18 detaljreguleringsplan 0203 R1803 ...
Illustrasjon Løkenåsen C1

Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan Løkenåsen Felt C1

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 12.02.2018, sak nr. 5/18, å sende forsl...
Illustrasjon Jølsen endret plan

Offentlig ettersyn av forslag til endring av detaljreguleringsplan Næringsområde Jølsen.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 12.02.2018, sak nr. 7/18, å legge forslag til e...
fartsbegrensning gansvika

Kunngjøring om høring og offentlig ettersyn av forslag til lokal forskrift – fartsbegrensning i Gansvika i Fet kommune

I medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag §4, vedtok Fast utvalg for kultur og fritid i Fet kommune i møte den 23.08.2017 sak nr. 37/17, å...