Alle kommunestyrerepresentanter i Fet, Sørum og Skedsmo som deltok i møtet

21. juni: Historisk kommunestyremøte mellom Fet, Skedsmo og Sørum

Det var historisk, da det ble holdt felles kommunestyremøte på Arena hotel, tirsdag 21.6, i regi av i Fylkesmannen. Det ble det blant annet enighet om størrelsen på det nye kommunestyret og Fellesnemdas sammensetning. Det ble ikke enighet om hva navnet på den nye kommunen skal være.

På bakgrunn av Stortingets vedtak 8. juni om å slå sammen Fet, Skedsmo og Sørum, hadde Fylkesmannen innkalt kommunene til forhandlingsmøte. Det er i tråd med inndelingsloven § 25, som sier at kommunene må avklare følgende etter at vedtak om sammenslåing er gjort:

  • Navnet på den nye kommunen
  • Størrelsen på det nye kommunestyret
  • Antall og fordeling av medlemmer i Fellesnemda (Fellesnemda er det politiske organet som skal samordne og forberede sammenslåingsprosessen).
  • Mandat til Fellesnemda
  • Revisor til virksomheten til Fellesnemda

Hvis kommunene ikke blir enige om noen av punktene, vil fylkesmannen innstille overfor departementet, hvor regjeringen gjennom en kongelig resolusjon vil bestemme dette.

Det ble enighet om alle punktene, unntatt navnet på den nye kommunen.  Fet og Skedsmo vedtok navnet Lillestrøm kommune, mens Sørum ønsket Søndre Romerike.
Som følge av dette vil navnespørsmålet bli avgjort av regjeringen.

Det er ikke avklart når dette vil skje, men det er antydet at det blir i løpet av august måned.

Det nye kommunestyret vil få 55 representanter, og Fellesnemda vil bestå av 16 representanter, 4 fra Fet, 4 fra Sørum og 8 fra Skedsmo. Ordfører i Skedsmo, har som leder av Fellesnemda dobbeltstemme.

Protokoll fra kommunestyremøtet finner du ved å klikke her

Video fra felles kommunestyremøte for Skedsmo, Fet og Sørum kommune:

Tips en venn  Skriv ut