fremtidshus2

Elever på Østersund lager fremtidshus

Elever ved 10. trinn Østersund ungdomsskole, har hatt kulturverksted med navnet "Metropolis". Her har de skapt hver sin framtidsbygning i forbindelse ...

8. trinn

På høsten i 8. klasse fokuserer vi på å skape trygghet og trivsel. 

9. trinn

9. trinn er det året elevene skal gjennom noen av de mest spennende temaene i løpet av skoletiden sin. 

10. trinn

Hovedfokus på 10. trinn er søknadsprosess videregående skoler og eksamen. 

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Kirkeveien 97, Fetsund
Tlf.: 63 88 74 50
ostersund.ungdomsskole@fet.kommune.no

Rektor:

Ann Harriet Olsen

Undervisningsinspektører:

8. trinn: Beate Aakervik

9. trinn: Sveinung Austefjord

10. trinn: Peder Alexander Olsen