Åpent møte om Svingen stasjon og kommuneplan for Fet

Møtet er offentlig og holdes torsdag 25. august kl. 9.30 i Formannskapssalen på rådhuset i Fet kommune.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har invitert til møte med påfølgende befaring i forbindelse med Jernbaneverkets innsigelse mot Fet kommunes forslag om å avsette et areal til fremtidig jernbanestasjon ved Warå mølle, som erstatning for dagens Svingen stasjon. Fylkesmannen har innkalt Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Akershus fylkeskommune, Jernbaneverket og Fet kommune til møtet.