Østersund ungdomsskole

skolen

Visjon: Sammen skaper vi trivsel og utvikling - faglig og sosialt.

Østersund ungdomsskole er Fet kommunes eneste ungdomsskole og har ca 440 elever. Skolen har 16 klasser fordelt på de tre trinnene.

 

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Kirkeveien 97, Fetsund
Tlf.: 63 88 74 50
ostersund.ungdomsskole@fet.kommune.no

Rektor:

Ann Harriet Olsen

Undervisningsinspektører:

8. trinn: Beate Aakervik

9. trinn: Sveinung Austefjord

10. trinn: Peder Alexander Olsen