Å ta seg frem i livet - våren 2018

Informasjonskvelder om å ta seg frem i livet - når en forholder seg til psykiske helseutfordringer.

Sted: Scene 5, kaféen i Lillestrøm kultursenter

5. mars 2018 kl 18. - "Når hobby bli avhengighet" Spilleavhenighet med fokus på dataspill

12. mars 2018 kl 18 - Medikamentfritt behandlingstilbud

19. mars 2018 kl 18 - Eldre og psykisk helse

Målsettingen er å øke kunneksapen og forståelsen for psykiske lidelser. Målgruppe: er alle som er interessert i temaet.

Hver kveld blir det innlegg fra helsepersonell, pasient/bruker og pårørende.

Kaffe kan kjøpes fra kl. 17:30

Tilbudet er gratis. Se vedlagte plakat.

 

Selvhjelp