Å ta seg fram livet

Bilor I

v/behandler Mari Christoffersen Bade og overlege/psykiater Irina Klauser-Baumgártner fra DPS Nedre Romerike

04.09.17

Sted: Scene 5, kafeen LIlelstrøm kultursenter

Kaffe m.m kan kjøpes fra kl 17:30

Hver kveld vil det være innlegg fra helsepersonell, pasient/Bruker og pårørende.

Det er satt av god tid til spørsmål og svar.

Tilbudet er gratis!