Å ta seg fram livet

Barn som pårørende

v/overordnet koordiator for barn som pårørende på AHUS Tove Bergh,

barneansvarlig på DPS Nedre Romerike DØgn Åråsen Aina BUvik, m.fl.

25.09.17

Sted: Scene 5, kafeen LIlelstrøm kultursenter

Kaffe m.m kan kjøpes fra kl 17:30

Hver kveld vil det være innlegg fra helsepersonell, pasient/Bruker og pårørende.

Det er satt av god tid til spørsmål og svar.

Tilbudet er gratis!