Å ta seg frem i livet

Selvskading

v/spykologspeseiltist Elena Tuveng, DPS Nedre Romerike

18.09.17

Sted: Scene 5, Kafeen, Lillestrøm kultursenter

Kaffe m.m kan kjøpes fra kl 17:30

Hver kveld vil det være innlegg fra helsepersonell, pasient/Bruker og pårørende.

Det er satt av god tid til spørsmål og svar.

Tilbudet er gratis!