Illustrasjon kommuneplan liten

Åpent informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel i Fet kommune

Kommunestyresalen - torsdag 21.mars kl. 18:00

 

Fast utvalg for plansaker i Fet kommune vedtok på møte den 25.februar å sende kommuneplanens arealdel 2018-2030 på høring og offentlig ettersyn.

Som del av høringsprosessen ønsker Fet kommune å presentere forslaget til ny arealplan for kommunens innbyggere. Det inviteres med dette til åpent informasjonsmøte i kommunestyresalen i Fet rådhus torsdag 21. mars kl. 18.00. Høringsdokumentene er lagt ut på Fet kommunes hjemmeside.
 
Vel møtt!
Tips en venn  Skriv ut