Årsrapport og årsberetning 2018

Tilsudd, penger

Rådmannen har utarbeidet regnskap med noter, samt årsrapport og årsberetning for 2018. Saken behandles av formannskapet 20. mai og kommunestyret 17. juni.

Se dokumenter under saken