Årsmøte Fet frivilligsentral

Årsmøte er åpent for alle og gjennomføres i utvalgsmøte for kultur og fritid.

Frist for å sende inn forslag til nye styemedlemmer eller andre saker til årsmøtet er onsdag 14.02.2018.
Endelig innkalling med sakliste vil bli offentliggjort to uker før.

Saker sendes til frivilligsentralen@fet.kommune.no.

Arrangør: Fet frivilligsentral
: Kulturpaviljongen
Tid: onsdag 7. mars 18:00
Åpent arrangement