Helleveien stenges fra 1. februar

I forbindelse med bygging av ny fv. 279 Gardervei, skal det utføres arbeid på kommunal vannledning langs Garderveien. Som følge av arbeidet med den kommunale vannledningen vil Helleveien ved Garderveien stenges i en periode på 4 - 5 uker fra og med fredag 1. februar.

Arrangør: Statens vegvesen
Tid: fredag 1. februar
https://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv279gar...