Språkkafé - et møtepunkt for å praktisere norsk!

Fet Røde Kors, i samarbeid med biblioteket, arrangerer språkkafé hver mandag kl 17.30 - 19. (unntatt i skoleferier)
Alle som ønsker å trene på å snakke norsk er hjertelig velkommen.Du som kan norsk godt er også velkommen for å bidra som samtalepartner.

Arrangør: FET RØDE KORS
: Fet folkebibliotek, Herredshuset
Tid: mandag 18. november 17:30
Åpent arrangement