Aksjon vårrydding

Søppel langs veier og plasser skal ryddes. Alle velforeninger, skoler, barnehager og borettslag oppfordres til å bli med på aksjonen. Gratis sekker hentes i Engaveien 6. Bortkjøring skjer torsdag 4. mai fra kl. 07:00

19.04.17 - 04.05.17

Når du henter sekker i Engaveien så registrerer du deg i et skjema. Da vet kommunalteknikk hvor sekkene skal plukkes opp. Ring fagarbeider på avdeling Park, Morten Bakurowitz, om noe er uklart. Tlf. 416 06 535.