Ungdataundersøkelsen - bilde av ungdommer

Ungdataundersøkelsen 2018

Ungdataundersøkelsen i Fet gjennomføres hvert 3. år, sist våren 2015. I år gjennomføres undersøkelsen i uke 10 til 12 ved Østersund ungdomsskole. Resu...
8-klassinger med PCer

Digitalt løft i skolen

Fet kommune gjennomfører et digitalt løft i grunnskolen. Elever får nye PC-er, skoleadministrasjonen blir mer effektiv og lærere får kompetanseheving....

Nygård barnehage, avd. Dalen med toppkarakter i ny undersøkelse

Nygård barnehage, avd. Dalen fikk 4.9 av 5 da Utdanningsdirektoratet spurte norske foreldre om hvor fornøyde de er med barnehagen sin. Barnehagen hadd...

Gratis komfyrvakt!

Komfyrvakt redder liv!

I forbindelse med årets Komfyrvaktkampanje 15. februar har vi fått noen komfyrvakter som vi installerer hos de som trenger det mest.
Trygghetssirkelen

Endelig er foreldreveiledningskurset COS-P i Fet!!

Helsetjenesten for barn og unge i Fet kommune tilbyr COS-P kurs til alle foresatte med barn mellom 0-6 år! Foreldreveiledningskurset er basert på Circ...
Rådyr

Vinterforing av rådyr og elg

Fet kommune har søkt Mattilsynet og fått dispensasjon fra restriksjonene for foring av rådyr og elg.
Logo Frisklivssentralen

Redusert bemanning i Frisklivssentralen

På grunn av redusert bemanning vil Frisklivssentralens tilbud i en periode dessverre være noe redusert.
Buss fra Ruter

Bestillingstransport

Trenger du transport utenom den ordinære bussrutetabellen?

Å ta seg frem i livet - våren 2018

Informasjonskvelder om å ta seg frem i livet - når en forholder seg til psykiske helseutfordringer.
Hytte i snø

Feiing på hytter og fritidsboliger

Mange lurer på når feieren kommer på besøk

Ekstraordinær båndtvang i Fet kommune

Fet kommune har med umiddelbar virkning innført ekstraordinær båndtvang for hunder. Bakgrunnen er snøforholdene som er utfordrende for rådyr. Båndtvan...
Forslag til nytt kommunevåpen, illustrasjon

Hva er ditt forslag til nytt kommunevåpen til Lillestrøm kommune?

Det er et stort engasjement blant innbyggere hvordan Lillestrøms nye kommunevåpen bør være. De tre ordførerne i Fet, Skedsmo og Sørum ønsker en bred i...

Fysisk læringsmiljø i Tienbråten barnehage

På mandag fikk vi besøk av Udir som ønsket å se på vår flotte barnehage, samt skrive en artikkel om oss på deres hjemmeside. Her får dere og eventuell...
Femåringskampanje

Femåringskampanje i barnehagene: Invitasjon fra brannvesenet!

Barnehagene i Fet kan nå melde seg på brannvesenets Femåringskampanje. Som en del av denne brannforebyggende kampanjen får de eldste barna være med på...
Logo Fet frivilligsentral

Årets første Treffpunkt 60+

    Fet Frivilligsentral inviterer til Treffpunkt 60+, onsdag 17.januar kl.1100 på Herredshuset.
Evondos Medisindispenser

Medisineringsrobot hjelper å ta riktig medisin til rett tid.

I forrige uke hadde vi innføring av elektroniske medisindispensere i hjemmetjenesten. Ansatte fra de Fet, Lørenskog og Skedsmo var på opplæring i Fet ...

Skiløyper

Det er kjørt rundløype på Hvaltjern, Breisjøen og Mjøssjøen. Det er også kjørt løype på Svarttjernveien. Tunnerudrunden er tråkket men mangler snø.
Blid snømann

Vellykket prosjekt for å redusere sykefravær i barnehagene

Alle barnehagene i Fet kommune har gjennomført et nærværsprosjekt som har redusert sykefraværet betydelig.
Logo Fet frivilligsentral

Nye skogturer med Jan

    Her er datoene for alle skogturene våren 2018.    
planleggingsdag, dalen 01012018_1

Vi må alle ta ansvar for hvem vi vil være i livet!

200 barnehageansatte startet 2018 med en inspirerende ettermiddag med Torleif Lundquist. Overskrift for ettermiddagen var «Meg selv som ressurs!» og s...
Trine Myrvold Wikstrøm foran fellesnemnda

Ny prosjektleder ansatt: Vi skal sette nye Lillestrøm kommune på kartet!

- Nye Lillestrøm kommune vil med større tyngde sette Nedre Romerike på kartet og jeg gleder meg til dette arbeidet. Det sier nyvalgt prosjektleder for...

Feiing og tilsyn på hytter og fritidsboliger

Tidligere var det slik at hytteeieren selv skulle sørge for at skorsteinen ble feid regelmessig. Nå skal hytter og fritidsboliger feies og ha tilsyn p...

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2018

Kommunestyret vedtok i sitt møte 11. desember 2017 nye gebyrer og brukerbetalinger for 2018.
Kulturprisen 2017 Bente Arnesen

Kulturprisen 2017

Bente Arnesen ble tildelt Kulturprisen 2017 i kommunestyremøte 11. desember.
fv. 279  –  parsell fra Støvin til Fetsund sentrum

Status for bygging av ny Gardervei, fv. 279

Parsell fra Støvin til Fetsund sentrum

Statusoppdatering for behandling av kommunedelplan for Rv. 22 - kryssing av Glomma

Statens vegvesen opplyser på henvendelse fra Fet kommune 20.11 at de siste avklaringene planlegges i uke 49.

Juletreffpunkt 60+

Fet Frivilligsentral inviterer til Juletreffpunkt onsdag 13.desember.
Fellesnemnda 151117

Behov for flere ansatte for å gi et godt tjenestetilbud

-Det vil bli behov for flere ansatte, ikke færre. Det sier leder for fellesnemda, Ole Jacob Flæten. 
Stoppskilt - illustrasjon

Informasjon om oppsetting av tidsstyrte bommer i Løkenveien og Fallaveien

Det er registrert betydelig gjennomkjøring i Løkenveien mellom kl 06.00 og 09.00 til tross for gjeldende skiltvedtak om gjennomkjøring forbudt til Kir...
Trygghetsuka2

Trygghetsuka

Trygghetsuka 2017 er gjennomført for 3. året på rad, med mange gode forelesninger og aktiviteter i de tre kommunene Aurskog-Høland, Fet og Sørum. Se w...
Lars A Uglem, Rådmann i Fet

Rådmannens budsjettforslag 2018 - oppdatert med formannskapets innstilling

Rådmannen legger med dette fram forslag til kommuneplanens handlingsdel med budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden frem til og med 2021.
Illustrasjon Glommakryssing

Status for behandling av kommunedelplan for Rv. 22 - kryssing av Glomma

Statens vegvesen oversendte i desember 2016 forslag til kommunedelplan for ny Glommakryssing i 3 alternativer til behandling i Fet kommune.
Stressmestringskurs

Stressmestringskurs!

Meld deg på gratis stressmestringskurs!
Fylkesmann, Rådmann og Ordfører

Fylkesmannen besøkte Fet

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland reiser jevnlig ut til kommunene for å bli bedre kjent med kommuneadministrasjonene i våre to fylker.  Onsdag 25. ...

Nytt telefonsystem for Helsetjenesten i Fet kommune

Onsdag 11.10.2017 kl 12:00 går vi over til nytt telefonsystem, men vårt hovednummer  63 88 77 80 blir uforandret.
Lundveien, Fetsund

Fet setter opp skoleskyss i Lundveien

Det foregår veiarbeid i Lundveien, i nærheten av Nerdrum stasjon. Statens Vegvesen har ansvaret for utbyggingen. 

12. oktober: Språkrådet anbefaler Lillestrøm kommune

Språkrådet anbefaler at navnet på den nye kommunen blir Lillestrøm kommune.

Åpning av Hvalseterrunden søndag 29. oktober

  Fet historielag, Støttegruppa for Skauen og Fet Lions inviterer til åpningen av Hvalseterrunden søndag 29. oktober kl.1230

Treffpunkt 60+, onsdag 18. oktober kl 11.00 på Herredshuset

  Fet Frivilligsentral inviterer til nytt Treffpunkt 60+ onsdag 18. oktober på Herredshuset.
Skjermbilde av Ole Jacob Flæten

11. oktober: På vei mot en ny kommune

-Det er en historisk dag, og målet er å skape en bedre kommune enn vi kan lage hver for oss.  Slik innledet Ole Jacob Flæten det første møtet i felles...
Influensavaksinering

Influensavaksinering

Influensavaksinen er ankommet og videresendt til fastlegene.
Ravinedaler

Kartlegging av ravinedaler i Fet kommune

Fet kommune har bestemt at vi skal kartlegge ravinedalene i kommunen. Det er avsatt 150.000 kr til dette formålet. I tillegg bidrar Statens vegvesen o...

Utbygging av Pålsetunet bo- og servicesenter

Pålsetunet bygges ut med 2500 kvadratmeter over fire plan. Bygget skal stå ferdig til våren. Det blir 11 nye plasser. Vi har i dag 5 dobbeltrom. 
Kommunereform - illustrasjon

10. oktober: Kommunesammenslåing Fet, Skedsmo og Sørum

Stortinget vedtok 8. juni 2017 at kommunene Fet, Skedsmo og Sørum skal slås sammen til en kommune. Første møte i fellesnemnda for kommunesammenslåing ...

Renovasjon i Aurskog-Høland, Fet, Gjerdrum, Rømskog og Sørum

RenoNorden Konkurs, ROAF påtar seg ansvar for tjenesten

ROAF er informert om at RenoNorden ble slått konkurs mandag 18. september kl 21.00. RenoNorden jobbet på oppdrag for ROAF i Aurskog-Høland, Fet, ...

Stortingsvalget 2017

Her er valgresultater for Fet

Her finner du kretsrapporter, valgdeltakelse og en signert valgprotokoll for vår kommune.
Slukkeplan oversikt

NRK slukker sine kanaler på FM-båndet, 20. september 2017

Det digitale radioskiftet kommer til deg

For deg som bor i Oslo, Østfold, Vestfold eller Akershus, slukkes NRKs radiokanaler på FM 20. september. De kommersielle, riksdekkende kanalene følger...
En helhetlig strategisk plan for samarbeid for barn, unge og familier i Fet

"Sammen for barn og unge - med hjertet foran"

Visjonen «Sammen for barn og unge – med hjertet foran» beskriver en ønsket situasjon for framtiden når det gjelder samarbeid på tvers av tjenester f...

Pårørendeskole 2017

Er du pårørende eller nær venn til en person med demenssykdom?

Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Formålet med forskriften er å sikre forutsigbarhet og åpenhet for personer med omfattende tjenestebehov når det gjelder retten til langtidsopphold i s...

Oppstart for Aktiv for Livet- Seniortrim i basseng

  Fet svømmeklubb, i samarbeid med Fet Frivilligsentral starter opp igjen med trening i basseng, torsdag 24.august kl.1530 på Dalen skole  
Dansere fra kulturskolen - Beat it!

Ledige plasser i kulturskolen

Det er fremdeles noen ledige plasser i kulturskolen! Siste mulighet for å melde seg på dansetilbudene denne høsten er 8. oktober. Vi søker også flere ...
Friluftslivets uke

Mange utemuligheter 2. - 10. september 2017

Friluftslivets uke

I Friluftslivets uke blir det organiserte turer og morsomme friluftsaktiviteter over hele Norge, i regi av lokale friluftslivsorganisasjoner, frilufts...
Logo Fet frivilligsentral

Høstens første Treffpunkt 60+

    Fet Frivilligsentral ønsker velkommen til høstens første Treffpunkt 60+.

Frisklivssentralen for Fet og Sørum

Nytt program for høsten 2017 er lagt ut
kurs, søknad på tilkuddsordninger

Kveldskurs i søknad på tilskuddsordninger til verneverdige hus!

Denne høsten arranger Akershus bygningsvernsenter kurs i hvilke tilskuddsordninger som er aktuelle å søke på for de som har verneverdige bygninger. ...
Barn som leker i skolegården

Alle elevene våre skal ha et godt og trygt psykososialt skolemiljø!

Alle elever har rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Alle skolene i Fet har planer for å sikre god...

Slik arbeider vi med overgangen barnehage-skole

Overgangen mellom barnehage og skole er spennende for mange, både for foreldre og barn. Fet kommune har som mål at alle barn og foresatte skal oppleve...

Bruk av gummigranulat på Fedrelandet kunstgressbane

I forbindelse med at kunstgressbanen på Fedrelandet skulle rehabiliteres ble det sendt ut en anbudsforespørsel hvor det som primært tilbud skulle tilb...
Kommuneplan illustrasjon

Rullering av kommuneplanens arealdel

Fet kommunestyre vedtok i møte 19.06.2017 sak 69/17 å varsle oppstart av arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel 2018-2030 i henhold til pbl. ...

Fastsetting av planprogram for detaljreguleringsplan Jølsen næringsområde

Formålet med planprogrammet er å avklare hvilke problemstillinger planarbeidet skal omfatte, hvilke rammer og føringer som gjelder for planarbeidet og...

Fastsetting av planprogram for områdereguleringsplan Warå mølle

Formålet med planprogrammet er å avklare hvilke problemstillinger planarbeidet skal omfatte, hvilke rammer og føringer som gjelder for planarbeidet og...
Illustrasjon Granåsen II

Vedtak av reguleringsplan 0202 R0701 Granåsen II

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager må være innsendt innen...
Granskrysset illustrasjon

Vedtak av reguleringsplan 0203 R1602 rundkjøring på Fv.170 - Granskrysset

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager må være innsendt innen...

Nye barnehagevedtekter 2017

Vedtektene til de kommunale barnehagene i Fet er revidert, de nye vedtektene ble vedtatt av kommunestyret 19.06.2017. Vedtektene gjelder fra 01.08.201...
Illustrasjon Løkenåsen2

Vedtak av reguleringsplan 0203 R1401 Løkenåsen 2 - Øvre del

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager må være innsendt innen 24....
Illustrasjon Foss eiendom

Kunnjøring om oppstart reguleringsplan for eiendommen Gnr.48 Bnr.16 m.fl (Tidligere Foss slipeskivefabrikk) i Fet Kommune

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, varsles med dette om igangsetting av reguleringsarbeid for ovennevnte eiendom i Fet kommune. Området har...
Alle kommunestyrerepresentanter i Fet, Sørum og Skedsmo som deltok i møtet

21. juni: Historisk kommunestyremøte mellom Fet, Skedsmo og Sørum

Det var historisk, da det ble holdt felles kommunestyremøte på Arena hotel, tirsdag 21.6, i regi av i Fylkesmannen. Det ble det blant annet enighet om...
Bukspris2017

BUKS-prisvinner 2017 er svømme-ildsjel Roar Olsen

Barn- og unges kommunestyre deler ut BUKS-prisen hvert år. BUKS-prisen går til organisasjoner, ildsjeler, ungdommer eller andre som utmerker seg ved s...
Logo HPV-vaksine til unge kvinner

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra november 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine).  Vaksinen anbefales til unge ...
Kommunereform - illustrasjon

9. juni: Stortinget vedtok å slå sammen Fet, Sørum og Skedsmo

Stortinget vedtok i går 8. juni, å slå sammen Fet, Sørum og Skedsmo, til en kommune fra 1.1.2020.
lotteri og stiftelsestilsynet

Har ditt lag eller forening søkt momskompensasjon?

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2017. 
piahusker

Redusert betaling og gratis kjernetid i barnehage barnehageåret 2017/2018

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt. Ingen skal betale mer enn maksimalt 6 % av samlet inntekt for b...

Søknad om plass på elgjaktlag i Fet kommuneskog

Det er en ledig plass på Fet kommuneskogs jaktlag fra høsten 2017
Drømmestipend 2017

Johanna Solstrand tildelt Drømmestipendet 2017!

Skuespiller og mangeårig kulturskoleelev Johanna Solstrand er tildelt Drømmestipendet for unge lovende utøvere.
fellesnummer dans og korps

Vellykket Kulturflom i Fetsund sentrum 20.mai 2017

Lørdag 20. mai fylte vi sentrum med kultur! I løpet av dagen var det konserter fra scenen i stasjonsparken i Fetsund sentrum, og det var mulig å kjøpe...

-Fv. 279 Nerdrumsveien og Lundveien i Fet.

Spadestikk for 900 meter nytt fortau

PRESSEMELDING FRA STATENS VEGVESEN:  Statens vegvesen, på vegne av Akershus fylkeskommune, bygger nytt fortau langs Nerdrumsveien og Lundveien i Fe...

Utvidet åpningstid på gjenvinningsstasjonene fra 2.mai

ROAF utvider åpningstidene på alle sine gjenvinningstasjoner! Fra 2.mai er det nye åpningstider. Flere gjenvinningsstasjoner vil ha åpent på lørdager....

Kun gjennomsiktige avfallsekker på gjenvinningsstasjonene

Fra 1. juni skal alt avfall som leveres til våre gjenvinningsstasjoner sorteres i gjennomsiktige sekker. De sorte sekkene fases ut for å hindre at far...

10. april: Status for kommunesammenslåing - Skedsmo, Fet og Sørum

På bakgrunn av kommunestyrevedtak i de tre kommunene, som skal slå seg sammen, har det praktiske arbeidet med sammenslåingen startet.
Barn klatrer opp trapp

Barnehageundersøkelse i Gan og Enebakkneset

Fet kommune arbeider med å planlegge framtidens barnehager i Fet. En viktig vurdering er hvor i kommunen barnehagene skal ligge.  Vi vil derfor gjerne...

Purringer fra Fet kommune

Alle purringer fra Fet kommune vil sendes ut fra Nedre Romerike Kemnerkontor.
Illustrasjon, digital postkasse

Digitale fakturaer fra Fet kommune

Fet kommune sender ut fakturaer digitalt fra april 2017. Det betyr at fakturaer fra kommunen kommer til deg i din digitale postkasse. Hvis du har rese...

Helsestasjon for ungdom i Fet kommune

Vi endrer åpningstid fra 3.april 2017.

Forslag til Kommunedelplan Rv. 22 – kryssing av Glomma

Forslag til kommunedelplan for RV-22 kryssing av Glomma klar til politisk behandling. Saksfremstillingen finner du her.
NRV2

Møte og befaring hos NRV i Hauglifjell

Fast utvalg for samfunn og miljø avholdt torsdag et av sine møter på vannverket til NRV i Hauglifjell.
Logo Fet frivilligsentral

Keramikkurs for voksne.

    Har du lyst til å prøve deg som keramiker? Fet Frivilligsentral inviterer til keramikkurs for voksne.  
BUKS-elever løser oppdrag

BUKS på studietur

Hvor ville du bygd kommunens nye eldresenter? På den nedlagte kirkegården fra 1960 eller i naturvernområdet det snutefroskene legger egg? Slike dilemm...
Barn klatrer opp trapp

Barnehagefakta i Fet

Skal du søke barnehageplass, men er usikker på hvilken barnehage som er riktig for deg? Barnehagefakta.no oppdateres årlig, med tall som barnehagene...

Status for rehabilitering av Heiadammen

Dam- og vannrettighetene for Varåavassdraget, Varsjøen, Hvaltjern og Heiavannet, ble 1. januar 2016 overdratt fra Warå Mølle til Fet kommune. Hensikte...
Skiløyper

Skiløyper er kjørt fredag 10.februar

Alt klart for helgas skitur.
Danseworkshop Østersund

Vellykket danseworkshop

Lørdag 4.februar inviterte Fet fritidsklubb til danseworkshop med profesjonelle instrukterer fra Tabanka Dance Ensemble.

"Vil du være med, så heng på"

Kommunedugnad for flere læreplasser

Under parolen «vil du være med, så heng på» har fylkesrådmann Tron Bamrud invitert kommunene til en Akershus-dugnad om å skaffe flere læreplasser i ko...

Torsdag 2.februar kl.19.30.

Åpent foreldremøte i kommunestyresalen i Fet Rådhus.

Det blir informasjon om Læringsverkstedet generelt, og om Læringsverkstedet Idrettsbarnehage Østersund som åpner august 2017. Regionleder Anne-Britt E...

Septikk-tømming

Fra 1. februar har vi ny entreprenør på tømming av septikk på private avløpsanlegg i Fet kommune, Br. Stenskjær AS. Vi ønsker dem velkommen.
Bilde av lastebil og gravemaskin

Arbeid i Løykjelia

I Løykjelia er det setningsskader på en avløpskum så denne må skiftes. Det forberedende arbeidet har startet. Arbeidet vil ta ca 2 uker.  Dette vil...
Turbilde

Tur med Jan

    Mandag 16.jan starter vi opp med skogturer igjen.
Logo Fet frivilligsentral

Årets første Treffpunkt 60+

  Vi inviterer til årets første Treffpunkt 60+, onsdag 18. januar på Herredshuset
Drømmestipend 2017 Johanna Solstrand

Drømmestipendet

Drømmestipendet tildeles lovende utøvere innen kunstfag. Drømmestipendet består av 100 stipendier à 10 000 kroner - til sammen én million kroner. Stip...
Logo Fet frivilligsentral

Fullmånevandring i Fet

  Fet Frivilligsentral inviterer til Fullmånevandring søndag 15.januar kl.1700

En rundkjøring ved Fetsund bru var det som skulle til

Nå flyter trafikken!

Statens vegvesen har fjernet lyskrysset og anlagt en ny rundkjøring i krysset rv. 22/fv. 279 vest for Fetsund bru. Lyskrysset har lenge skapt probleme...
Kulturprisen 2016 Herborg Wahl

Kulturprisen 2016 til Herborg Wahl

Herborg Wahl mottok i kommunestyret 12. desember Fet kommunes kulturpris 2016. Gratulerer!
Overrekkelse av forslag til kommunedelplan

Anbefaler trasé for ny rv. 22 over Glomma

Statens vegvesen anbefaler alternativ A2; 4-feltsbru med separat gang- og sykkelvegbane i sitt forslag til kommunedelplan for ny Glommakryssing.

Budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - Formannskapets behandling

Formannskapets behandling med innstilling til kommunestyrets møte 12.12.2016
Illustrasjon inforbrev

Informasjon om byggeprosjektene Fet Arena og Fet Barnehage

Nå er byggingen av Fet Arena og Fet Barnehage i gang. Backe Romerike AS er engasjert som totalentrepenør for begge bygg av henholdsvis Fet Arena AS og...
Høstbilde Bjanes

Høstkonsert

Lærere og ungdommer fra Fet kulturskole opptrer sammen i konsert i Fet kirke.
Åpning Taterstigen okt 2016

Åpning av Taterstigen mellom Fet og Sørum

Ca 120 turglade innbyggere fra Fet og Sørum møtte opp søndag 30. oktober for å gå Taterstigen. Ordfører John Harry Skoglund og Ivar Vestby fra Sørum k...
Ordfører John Harry Skoglund

Kulturuka i Fet 2016 er i gang

Velkommen til årets kulturuke!

En vakker bukett i høstens mange farger med allsidige kulturelle opplevelser for både små og store, og en fin mulighet til litt ekstra krydder i tilvæ...

Lørdag inntok Fet Røde Kors og flyktningene Sparebua i Fetsund!

Lørdag 22.10. var det «Gatefest» i Sparebua i Fetsund. I regi av Røde Kors inviterte nybosatte flyktninger i Fet til hyggelig samvær, eksotisk mat og ...
Frokostmøte illustrasjon

Invitasjon til frokostmøte - «En felles næringsstrategi på Nedre Romerike»

Torsdag 10. november kl 08.30 (frokost fra kl 08.00) i Fet Idrettslag sine lokaler på Fedrelandet (Øyaveien 15, Fet)

Nabovarsel 2016 Kongsvingerbanen - skinnebytte Fetsund - Svingen

Jernbaneverket moderniserer Kongsvingerbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet fra lørdag 22.10 kl 06:00 til mandag 24.10 kl 05:00 bli foretatt ...

Pårørendeskolen

Pårørendeskolen i Fet staret kurs for pårørende til personer med demens 13. oktober på Pålsetunet bo- og servicesenter, dagsenteret.

Fet kommune fortsetter å bosette flyktninger, etter vedtak i fra Kommunestyret.

God integrering lønner seg. Samspillet mellom egeninnsats, frivillighet, arbeidsliv og samfunn viser å ha en avgjørende betydning for integreringen, o...
Behandlende lege

Omlegging av skadelegevakten på Ahus

Fra 1.september 2016 vil Skadelegevakten på Akershus universitetssykehus være en ortopedisk akuttpoliklinikk. Endringen innebærer at pasienten før opp...

Klipp hekken før skolestart!

Små barn på skoleveien blir lett usynlige bak store hekker og busker. Det kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Nå ber Trygg Trafikk folk stus...

Har du rom for et barn du kjenner fra før?

Antallet barn i fosterhjem i slekt og nettverk har økt med 87 prosent det siste tiåret. Dette er en ønsket utvikling. Barn og unge som trenger et nytt...
Tilsudd, penger

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2016.
Skogbrannfare

Fortsatt forbud mot bruk av faste bålplasser og grilling i og nær skogmark

Nedre Romerike brann- og redningsvesen opprettholder forbudet mot bruk av faste godkjente bålplasser, samt forbud mot grilling i og nær skog og mark. ...

20. juni: kommunestyrets møte

Kommunestyret behandler saken om eventuell kommunesammenslåing.
brosjyre _ illustrasjon

31. mai: Flertall mot sammenslåing med Skedsmo

54,1 % stemte mot sammenslåing med Skedsmo, og 44,4 % stemte for. 44,6 % av de som har stemmerett, benyttet den.
25.05 panelet

25. mai - folkemøte med mange ivrige deltagere

Over 300 hadde møtt fram den 25. mai for å høre de folkevalgte og stille spørsmål.

25. mai: Felles folkemøte - Fet og Skedsmo

Onsdag kveld møter Fet- og Skedsmopolitikerne interesserte innbyggere i Lillestrøm kultursenter kl 19.00.
Logo Fet frivilligsentral

Treffpunkt 60+, onsdag 25. mai på Ungdommen

        Treffpunkt 60+ er et hyggelig samlingspunkt for deg som er hjemme på dagtid. Vi samles annenhver onsdag på Ungdommen. Inngang inkl...
12.05 Publikum

Aktivt folkemøte på Fet rådhus 12. mai

Rundt 90 aktive innbyggere møtte fram til dette åpne møtet, med paneldebatt, spørsmål og svar.
Felles BUKS - gruppearbeid

Barn og unges innspill om kommunesammenslåing

Barn og unges kommunestyrer i Fet og Skedsmo har hatt sitt første felles møte for å fortelle de folkevalgte hva de er oppptatt av.

Forbud mot bruk av faste bålplasser og grilling i og nær skogmark

Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) har nå innført forbud mot bruk av faste godkjente bålplasser. Det er også innført forbud mot grilling i ...
Arena-undertegningen

Fet kommune, Fet Arena AS og Fet IL har inngått avtaler

Fet kommune har i dag inngått avtaler med Fet Arena AS og Fet IL om feste av kommunens eiendom for oppføring av idrettshall og barnehage.
Fet kommunes forhandlingsutvalg - april

12. mai: Folkemøte om eventuell kommunesammenslåing

Fet kommune arrangerer åpent møte om dette 12. mai.
brosjyre _ illustrasjon

Mai: På vei mot en ny kommune? - brosjyre

Fet og Skedsmo har laget en informasjonsbrosjyre om eventuell kommunesammenslåing.
Signering - ordførerne og dokumentet

4. mai: Kommunereformen - Avtalen undertegnet

Forhandlingsutvalgene fra Fet og Skedsmo undertegnet i dag "Forhandlingsavtale om en eventuell kommunesammenslåing"
29.04 Håndtrykk: Skoglund og Flæten

29. april: Avtaleutkastet i havn

- Vi er enige - avtaleutkastet er nå i havn, sier ordførerne i Fet og Skedsmo, og oppfordrer alle til å sette seg inn i teksten.
Forhandlingsutvalgene 28 april 16

28. april: Forhandlingen mellom Fet og Skedsmo i gang

Forhandlingene mellom Fet og Skedsmo startet i dag - 28. april - på hotell Arena i Lillestrøm. Det er satt av to dager til forhandlingene.

Offentlig ettersyn - Forslag til domsutvalg

For valgperioden 01.01.2017 - 31.12.2020

19. april: Forhandlinger med Skedsmo kommune

Fet kommunestyre vedtok  18. april - å forhandle videre med Skedsmo kommune om en eventuell kommunesammenslåing.

Kommunereformen - veien videre - kommunestyresak 18. april

Fet kommunestyre skal 18. april vedta veien videre i kommunereformen.
04.04 Fets forhandlere

4. april: Forhandlingene mellom Fet, Sørum og Skedsmo er avsluttet

Fet, Skedsmo og Sørum har avsluttet forhandlingene om kommunesammenslåing.

Digital post fra Fet kommune

Fet kommune startet å sende ut brev digitalt fra den 1. januar 2016. Det betyr at post fra kommunen kommer til deg i din meldingsboks hos «Altinn».
Kulturprisen 2015 Kari Westbye

Kulturprisen 2015 til Kari Westbye

Kari Westbye fikk prisen etter mange års innsats for kulturlivet i Fet.
Illustrasjon oppstart Fet Arena

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Fet Arena og barnehage

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsels oppstart av reguleringsplanarbeid av ovennevnte område. Planen vil jfr. Pbl § 12-3 bli utarbeidet...
Pålsetunet illustrasjon

Melding om oppstart av planarbeid for 15/9 Pålsetunet, Fet kommune

I henhold til plan– og bygningsloven § 12-8 varsles det på vegne av Fet kommune igangsetting av arbeid med omregulering av eiendommen 15/9.
Illustrasjon Løkenåsen B4

Kunngjøring om offentlig ettersyn av Reguleringsplan B4 i Løkenåsen

TBA prosjekt AS fremmer forslag om detaljregulering av B4 I Løkenåsen 2 til frittliggende boligutbygging. Utbyggingsforslaget består av til sammen 8 s...

Felles telefonnummer til legevakten i hele Norge

Fra 1. september har legevakten samme nummer i hele landet: Det sekssifrede nummeret 116117.
Rosenberg park illustrasjon

Reguleringsplan Rosenberg park 0103R1304

I medhold av plan- og bygningsloven nr. 71, §12-12, vedtok kommunestyret i møte den 22.06.15 under saksnr. 61/15, følgende reguleringsplan: Regulerin...