8-klassinger med PCer

Digitalt løft i skolen

Fet kommune gjennomfører et digitalt løft i grunnskolen. Elever får nye PC-er, skoleadministrasjonen blir mer effektiv og lærere får kompetanseheving....

Slik arbeider vi med overgangen barnehage-skole

Overgangen mellom barnehage og skole er spennende for mange, både for foreldre og barn. Fet kommune har som mål at alle barn og foresatte skal oppleve...

Ekstern skolevurdering

Ekstern skolevurdering er en samarbeidsprosjekt mellom Fet kommune, Aurskog-Høland og Sørum.

Den gode skoleeier

Fet kommune er med i et prosjekt som er en del av KS' eierstrategi for barnehager og skoler. Prosjektet har til hensikt å gi skoleeier et verktøy i de...

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Rådmannskontoret,
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00