Rapport ekstern vurdering 2018

Resultatet av ekstern vurdering på Hovinhøgda skole kan leses her.
Syklende barn

Bruk av sykkel og sparkesykkel

Skolens regler og holdninger til bruk av sykkel/sparkesykkel.
Parkering

Parkering på skolen

Legg merke til kjøremønsteret og inngang til skolegården.

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Garderveien 4, Fetsund
Tlf.: 63 88 27 70
hovinhogda.skole@fet.kommune.no

Rektor: Torun H. Skrimstad
torun.h.skrimstad@fet.kommune.no