Overrekkelse av forslag til kommunedelplan

Anbefaler trasé for ny rv. 22 over Glomma


Statens vegvesen anbefaler alternativ A2; 4-feltsbru med separat gang- og sykkelvegbane i sitt forslag til kommunedelplan for ny Glommakryssing.

2016-12-05 Nils Johan Fosli
Tips en venn  Skriv ut