Vi vil høre din mening om ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer

vannavgift

Når Fet, Skedsmo og Sørum kommuner skal slås sammen er det behov for felles forskrifter. Nå ønsker vi å høre din mening om forslag til forskrift om vann- og avløpsgebyr for Lillestrøm kommune.

Dette er de viktigste punktene i forskriften:

  • Abonnementsgebyr (fastledd) er forskjellig for bolig og næring. For bolig er det antall boenheter som bestemmer størrelsen på fastleddet, mens for næring er det størrelsen på vannmåleren som bestemmer størrelsen på fastleddet.
  • Alle abonnenter skal betale ut fra målt forbruk. Dette betyr at alle skal ha vannmåler, slik at man kun betaler for vannet man faktisk bruker. Der det ikke er mulig å installere vannmåler skal forbruket beregnes ut fra bruksareal i henhold til NS 3940.
  • Tilknytningsgebyr betales som en fast sum per boenhet og med et tillegg for bygg som er større enn 150 m2.

Dokumenter

Utkast til ny forskrift:

Relevante høringsdokumenter:

Dokumentene kan også hentes fysisk på følgende steder:

  • på rådusene i Fet, Skedsmo og Sørum
  • Skedsmo bibliotek (på Strømmen)
  • Fet folkebibliotek
  • Sørum bibliotek

Send inn din mening
Du kan sende din mening om forskriften til postmottak@skedsmo.kommune.no, eller til Skedsmo kommune, Pb 313, 2001 Lillestrøm

Frist
Frist for innsending er innen 16. mai 2019.

Kontakt oss

Rådhuset, Kirkeveien 85
Tlf 63 88 61 00