Avløpsanlegg - gebyr for saksbehandling og kontroll av mindre anlegg

Rammer for gebyrberegningen

  • Samlede gebyrer skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg.
  • Gebyrberegningen er basert på forskrift av 1.6.2004 om begrensning av forurensning, og kommunal forskrift av 17.6.2002 om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg (gebyrforskriften).

Saksbehandlingsgebyr

Saksbehandlingsgebyr betales i form av et engangsgebyr ved behandling av søknad om utslippstillatelse eller ved endring /omgjøring av utslippstillatelse. Gebyret for hvert avløpsanlegg i kroner er:

Aktivitet 2018 2019
Anlegg mindre enn 50 pe, Søknad om utslippstillatelse 5.600 5.750
Anlegg mindre enn 50 pe, Mindre endring av utslippstillatelse 4.000 4.100
Anlegg større eller lik 50 pe, Søknad om utslippstillatelse 14.450 14.850
Anlegg større eller lik 50 pe, Mindre endring av utslippstillatelse 6.150 6.300

Større endring /omgjøring av utslippstillatelser følger samme satser som søknad om utslippstillatelse. Det er kommunen som avgjør hva som er mindre eller større endring.

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)

Artikler og nyheter

Priser og gebyrer