Barn og unge

dansende barn i kulturskole

Det finnes flere aktivitetstilbud for barn og unge i Fet kommune. Noen i kommunal regi, andre gjennom frivillige lag og foreninger.

Kontakt oss

I Klubbens åpningstider:
Kringenveien 1, 1900 Fetsund
Tlf: 47 79 54 04

Utenom Klubbens åpningstider:
Kulturpaviljongen, Kirkeveien 139b, 1900 Fetsund
(Ved siden av Ridderhallen)

Tlf.: 63 88 61 00 / 41 43 52 19

Selvhjelp