BUKS-elever løser oppdrag

BUKS på studietur

Hvor ville du bygd kommunens nye eldresenter? På den nedlagte kirkegården fra 1960 eller i naturvernområdet det snutefroskene legger egg? Slike dilemm...
BUKS-medlemmene 2017

Barn og unges kommunestyre (BUKS)

BUKS er et rådgivende organ for kommunestyret og andre folkevalgte organer og skal spørres i saker som gjelder barn og unge.

Kontakt oss

Rådmannskontoret,
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00