Prisvinnerne Hege Nicolaisen og Kjell Tore Hansen og BUKS-nestleder Aviva Korsnes Haase.

Årets BUKS-pris går til ildsjelene rundt Dulpemyra

Barn og unges kommunestyre deler hvert år ut en pris til personer eller organisasjoner som gjør en helt spesiell innsats for barn og unge i Fet.
Epleblomster

Nominer DIN kandidat til årets BUKS-pris

Vår vakre kommune har et flott kultur- og fritidstilbud, og dette skyldes og avhenger av fantastisk mange, engasjerte mennesker som bruker enormt med ...
BUKS-medlemmene 2017

Barn og unges kommunestyre (BUKS)

BUKS er et rådgivende organ for kommunestyret og andre folkevalgte organer og skal spørres i saker som gjelder barn og unge.

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Rådmannskontoret,
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00