Barn og unges kommunestyre (BUKS)

BUKS-medlemmene 2017

BUKS er et rådgivende organ for kommunestyret og andre folkevalgte organer og skal spørres i saker som gjelder barn og unge.

Generelt om BUKS i Fet

Barn og unges kommunestyre har møter 3-4 ganger hvert skoleår. Representantene og vararepresentantene til BUKS velges for hvert skoleår, alle blir invitert til møtene.

Arbeidet i BUKS er en del av opplæringen i samfunnsfag og norsk. Det å lære om demokrati og demokratiske prosesser er viktig kunnskap.

Møtene er fra klokken 10.00 -13.00. Elevene blir fulgt til møtene av en representant fra skolen. Hvis dette ikke er mulig, eller nødvendig, ordner skolen med skyss til representantene og vararepresentantene.

Kontaktperson for saker til BUKS: Ingrid Flåøyen

Årets representanter i BUKS

Østersund Ungdomsskole:

Kontaktperson: Malin Fuløp          

10. trinn:

 • Thomas Gullord Hoftvedt (10C)
 • Jenny Westerby (10B)

9. trinn:

 • Peter Sande (9A)
 • Laura Shorsj Ekre (9E)

8. trinn

 • Emil Andreas Elvnes (8B)
 • Madelen Garpe-Hallø (8C)

Hovinhøgda:

Kontaktlærer for elevråd: Trond Lenvik                 

Elevnavn kommer

Garderåsen

Kontaktperson: Erik Løvholm

Elevnavn kommer

Riddersand:

Kontaktperson: Hege Therese Wahl

 • Christian Sletta Johansen
 • Lars Petter Eckholm
 • Hermann Digranes
 • Aviva Korsnes

Dalen skole:

Kontaktperson: Bodil Torp Huse

 • Hanna Hatlestrand Amundsen (5. tr)
 • Erik Leegaard (7. tr)

Vara:

 • Ilias Nori (6. tr)
 • Marthe Victoria Samuelsen (6. tr)