Kollage, skolebygg i Fet

Høring om Plan for barnehage- og skolebygg 2017-2026

Fast utvalg for undervisning og oppvekst har i møte 30.05.2017 vedtatt å sende Plan for barnehage- og skolebygg 2017-2026 ut på høring.  

Har du rom for et barn du kjenner fra før?

Antallet barn i fosterhjem i slekt og nettverk har økt med 87 prosent det siste tiåret. Dette er en ønsket utvikling. Barn og unge som trenger et nytt...
Barn og voksen ser mot regnbuen

Barn, oppvekst og utdanning

Sammen skaper vi.... Godt oppvekstmiljø for barn og unge Gode aktiviteter og møteplasser Godt læringsmiljø

Kontakt oss

Rådmannskontoret,
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00