Ungdatakonferansen-2016

Hva driver ungdommene i Fet med? - Ungdata 2018

Om Ungdata-undersøkelsen  Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser for ungdomsskoletrinnet og vid...
Hands holding a Hello 3D Sphere

Språkplan for barnehager og skoler i Fet kommune

Gode språklige ferdigheter er avgjørende – for barns lek, læring og utvikling i barnehagen, for elevers lesing, skriving og læring i skolealder og for...
Krafttak mot kreft, ØUS 2018

Samlet inn nesten 50 000 kroner til krafttak mot kreft!

På Østersund Ungdomsskole har du mulighet til å velge valgfaget «Innsats for andre». I prosjektet «Krafttak mot kreft» har elevene samlet inn 47.511 k...

«Tidlig Trygg i Fet»

Prosjektet er en del av det tverrfaglige arbeidet i Fet kommune med forankring kommunens «Tverrfaglige Forum for Barn og Unge» (TFBU). Prosjektet star...
En helhetlig strategisk plan for samarbeid for barn, unge og familier i Fet

"Sammen for barn og unge - med hjertet foran"

Visjonen «Sammen for barn og unge – med hjertet foran» beskriver en ønsket situasjon for framtiden når det gjelder samarbeid på tvers av tjenester f...

Har du rom for et barn du kjenner fra før?

Antallet barn i fosterhjem i slekt og nettverk har økt med 87 prosent det siste tiåret. Dette er en ønsket utvikling. Barn og unge som trenger et nytt...
Oppvekst

Kulturskolen

Få oversikt over tilbudene til kulturskolen

Planlegg

Ferie og fridager

Klikk for å se oversikt over kommunens barnevern

Oppvekst

PPT

Få oversikt over kommunens PPT-tilbud

Oppvekst

Barnevern

Klikk for å se oversikt over kommunens barnevern

Kontakt oss

Rådmannskontoret,
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00

Selvhjelp