Barnehage - oppholdsbetaling i kommunal barnehage

Regjeringen bestemmer maksimumspris for barnehagebetaling i statsbudsjettet hvert år.

Fra 1. august 2019 er maksimumsprisen for barnehagebetaling 3 040 kroner pr måned.

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2019 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 557 242 kroner per år.

Gratis kjernetid for 2, 3, 4- og 5-åringer

2, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2019-2020 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kroner per år. Barnet regnes som 2 fra august det året det fyller år.

Du kan lese om foreldrebetaling på utdanningsdirektoratet sin side:

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

Lenke til søknadskjema finner du under "Selvbetjening" til høyre på siden.

  • Dersom barnet har deltidsplass, betales prosentvis del av hel plass + et tillegg på 7 % av hva en hel plass koster.
  • Det betales for 11 måneder i barnehageåret. Juli er betalingsfri.
  • Betalingen for matservering i 2019 er 270 kr pr. mnd, betalingen vil justeres etter barnets oppholdstid. Kostpenger er øremerket til matservering og er beregnet å være tilstrekkelig til å dekke barnehagenes utgifter.

 

 

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)