Barnehage - oppholdsbetaling i kommunal barnehage

Regjeringen bestemmer maksimumspris for barnehagebetaling i statsbudsjettet hvert år.

Fra 1. januar 2018 er maksimumsprisen for barnehagebetaling 2910 kroner pr måned.

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2018 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Gratis kjernetid for 3, 4- og 5-åringer

3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2018-2019 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. Barnet regnes som 3 fra august det året det fyller år.

Du kan lese om foreldrebetaling på utdanningsdirektoratet sin side:

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

Lenke til søknadskjema finner du under "Selvbetjening" til høyre på siden.

  • Dersom barnet har deltidsplass, betales prosentvis del av hel plass + et tillegg på 7 % av hva en hel plass koster.
  • Det betales for 11 måneder i barnehageåret. Juli er betalingsfri.
  • Betalingen for matservering i 2018 er 262 kr pr. mnd, betalingen vil justeres etter barnets oppholdstid. Kostpenger er øremerket til matservering og er beregnet å være tilstrekkelig til å dekke barnehagenes utgifter.

 

 

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)