Barnehagefakta i Fet

Barn klatrer opp trapp

Skal du søke barnehageplass, men er usikker på hvilken barnehage som er riktig for deg? Barnehagefakta.no oppdateres årlig, med tall som barnehagene selv rapporterer inn. Husk at søknadsfristen er 1. mars. Kommunesidene på Barnehagefakta er en enkel måte å gi innbyggerne oversikt over barnehagetilbudet i sin kommune, både med et kart og med nøkkelinformasjon om hver enkelt barnehage.

 

 

Hva er Barnehagefakta?

Barnehagefakta.no er Utdanningsdirektoratets portal for publisering av nøkkeltall og nøkkelinformasjon for barnehager i Norge. Portalen er tilgjengelig på Barnehagefakta.no eller Barnehagefakta.udir.no. I tillegg til å gi brukeren informasjon som adresse, plassering og pedagogisk profil, publiserer portalen ulike nøkkeltall for barnehagene som antall barn per ansatt og ansattes utdanningsbakgrunn.

Her finner du fakta for Fet kommune

Her søker du om barnehageplass

Kontakt oss

Rådmannskontoret,
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00