Barnehagefakta i Fet

Barn klatrer opp trapp

Barnehagefakta.no oppdateres årlig og nå er tallene for 2017 klare. På Barnehagefakta kan du på en enkel måte få oversikt over barnehagetilbudet i kommunen. Sidene viser nøkkelinformasjon om den enkelt barnehageog viser i kartet hvor i kommunen barnehagen ligger. 

 

 

Hva er Barnehagefakta?

Barnehagefakta.no er Utdanningsdirektoratets portal for publisering av nøkkeltall og nøkkelinformasjon for barnehager i Norge. Tallen oppdateres årlig. Portalen er tilgjengelig på Barnehagefakta.no eller Barnehagefakta.udir.no. I tillegg til å gi brukeren informasjon som adresse, plassering og pedagogisk profil, publiserer portalen ulike nøkkeltall for barnehagene som antall barn per ansatt og ansattes utdanningsbakgrunn.

Her finner du fakta for Fet kommune

Her søker du om barnehageplass

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Rådmannskontoret,
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00