Barnehagefakta i Fet

Barn klatrer opp trapp

Barnehagefakta.no oppdateres årlig og nå er tallene for 2017 klare. På Barnehagefakta kan du på en enkel måte få oversikt over barnehagetilbudet i kommunen. Sidene viser nøkkelinformasjon om den enkelt barnehageog viser i kartet hvor i kommunen barnehagen ligger. 

 

 

Hva er Barnehagefakta?

Barnehagefakta.no er Utdanningsdirektoratets portal for publisering av nøkkeltall og nøkkelinformasjon for barnehager i Norge. Tallen oppdateres årlig. Portalen er tilgjengelig på Barnehagefakta.no eller Barnehagefakta.udir.no. I tillegg til å gi brukeren informasjon som adresse, plassering og pedagogisk profil, publiserer portalen ulike nøkkeltall for barnehagene som antall barn per ansatt og ansattes utdanningsbakgrunn.

Her finner du fakta for Fet kommune

Her søker du om barnehageplass

"Sammen for barn og unge - med hjertet foran"

Visjonen «Sammen for barn og unge – med hjertet foran» beskriver en ønsket situasjon for framtiden når det gjelder samarbeid på tvers av tjenester for barn, unge og familier i Fet kommune.
Den felles innsatsen skal bygge på gode menneskemøter, tidlig innsats, samarbeid mellom tjenester, felles kunnskap i tjenestene og medvirkning fra dem det gjelder. Innsatsen skal bidra til å forebygge risiko for uønsket utvikling, og bidra til å hindre krenkelser og overgrep mot barn.
Tiltak skal iverksettes på en mest mulig helhetlig og hensiktsmessig måte. Gode menneskemøter blir grunnleggende i samhandlingen for barn, unge og familier i Fet.