Barnehagene i Fet kommune

 

ommunal barnehage

Garderåsen

Se mer

Kommunal barnehage

Ramstadskogen

Se mer

Kommunal barnehage

Nygård

Se mer

Kommunal barnehage

Tienbråten

Se mer

Kommunal barnehage

Dalen

Se mer

 

Det 10 barnehager i kommunen. Av disse er 4 kommunale og 6 private og representerer et mangfold med ulike driftsformer, eierskap og åpningstider.

Barnehagenes formål er, i samarbeid med hjemmet, å ivareta barns behov for omsorg, lek og læring som grunnlag for allsidig utvikling.

Kommunale og private barnehager har et godt samarbeid om drift og utvikling, og har felles faglige og tverrfaglige nettverk.

Fet kommune har ett hovedopptak i året som gjelder barnehageplasser som blir ledige i august. Søknadsfrist er 1. mars. Rett til barnehageplass i forbindelse med hovedopptaket gjelder barn som fyller ett år t.o.m. 30.11.samme år og ønsker oppstart senest 30.11

For Kringen åpen barnehage er det ingen søknadsplikt. Her kan barn møte i følge med sine foresatte uten påmelding.

 

Kartet viser de kommunale barnehagene med blå markering, og de grå markeringene viser de private barnehagene - klikk på punktene for å se hvilken barnehage som ligger hvor.

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Rådmannskontoret,
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00

Artikler og nyheter