Barnehagene i Fet kommune

 

 

Kartet viser de kommunale barnehagene med blå markering, og de grå markeringene viser de private barnehagene - klikk på punktene for å se hvilken barnehage som ligger hvor.

Det 10 barnehager i kommunen. Av disse er 4 kommunale og 6 private og representerer et mangfold med ulike driftsformer, eierskap og åpningstider.

Barnehagenes formål er, i samarbeid med hjemmet, å ivareta barns behov for omsorg, lek og læring som grunnlag for allsidig utvikling.

Kommunale og private barnehager har et godt samarbeid om drift og utvikling, og har felles faglige og tverrfaglige nettverk. Frist for søknad til hovedopptak for barnehageplass er innen 1. mars. Rett til barnehageplass i forbindelse med hovedopptaket gjelder barn som fyller 1 år innen 31. november.

For Kringen åpen barnehage er det ingen søknadsplikt. Her kan barn møte i følge med sine foresatte uten påmelding.

Oversikt over barnehagene i Fet finnes ved å gå inn på lenken Barnehageplass - søknad  under overskriften Selvbetjening til høyre på siden