Årsplan for Tienbråten barnehage

Her kan du lese om våre planer for det kommende barnehageåret. Du vil også få mer kjennskap til våre satsningsområder, verdier og kvalitetsarbeid.

Kontakt oss

Engaveien 8, 2000 Lillestrøm
Tlf.: 63 88 27 60

Enhetsleder Veera Nygaard:
63 88 27 62

Nestleder Anita Eriksen:
63 88 27 61

Borgen: 908 83 010
Jølsen: 908 93 403
Åkrene: 908 85 595
Bråten: 909 05 019
Tuen: 909 14 995
Foss: 908 75 305
Svelle: 909 19 506
Leira: 909 12 112
Enga: 909 22 243