Barnehagebarn i lek

Barnehageopptak

Frist for søknad til hovedopptaket I Barnehage er 1. mars 2019
RETT TIL BARNEHAGEPLASS
Forutsatt at det er søkt innen frist for hovedopptak, 1. mars har barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, rett til å få plass i barnehage fra august i den kommunen der det er bosatt. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett på plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
 
Alle søknader om bytte av barnehage eller endret oppholdstid skal skje elektronisk på samme måte som søknad om plass - og med samme frist.
Elektronisk søknadsskjema: Barnehageportalen

SVAR PÅ SØKNAD OM PLASS
Svar på søknad om barnehageplass sendes ut elektronisk innen utgangen av mars.
Tips en venn  Skriv ut