Barnehageundersøkelse i Gan og Enebakkneset

Barn klatrer opp trapp

Fet kommune arbeider med å planlegge framtidens barnehager i Fet. En viktig vurdering er hvor i kommunen barnehagene skal ligge.  Vi vil derfor gjerne vite litt om hvordan befolkningen tenker rundt plassering av barnehager. Det blir derfor sendt en undersøkelse til alle som har barn født i 2012 – 2017 med postnummer 1903 og 1910 som vi har epost-adressen til. Undersøkelsen er anonym. Vi kan ikke se hvem som har svart hva. Undersøkelsen har 3 spørsmål og det er frivillig å svare på undersøkelsen.

Årsaken til denne spørreundersøkelsen er at vi ønsker mer data rundt størrelsen vi skal dimensjonere for i Dalen. Videre vil vi få inn data som kan si noe om eventuelt behov for endrede åpningstider for å kunne bruke tilbudet. Dette må vi vite noe om slik at barnehage og skolebruksplanen blir treffsikker.

Har du barn som er født mellom 2012-2017 og innehar postnummer 1903 eller 1910 og ikke har mottatt noen epost rundt dette, klikk her for å få tilgang til undersøkelsen

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Rådmannskontoret,
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00