Hender som holder sammen

Barnevern

Barneverntjenesten i Fet gir nødvendig hjelp og støtte til barn, unge og familier når forholdene hjemme er vanskelige.

Har du rom for et barn du kjenner fra før?

Antallet barn i fosterhjem i slekt og nettverk har økt med 87 prosent det siste tiåret. Dette er en ønsket utvikling. Barn og unge som trenger et nytt...

Kontakt oss

Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00

barnevern@fet.kommune.no