Barnevern

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge lever i trygge, utviklingsstøttende miljøer. Barnevernet jobber etter lov om barneverntjenester.

Enhet barnevern består av barneverntjenesten og Interkommunalt ressursteam. Ressursteamet er et samarbeid mellom Fet, Sørum og Aurskog-Høland kommuner.

Enhetsleder: Cecilie Fremo Bergkvam

Leder for interkommunalt ressursteam: Linda Finholt Sigvaldsen 

Interkommunalt ressursteam( IR) er en avdeling som tilbyr spesialiserte barneverntjenester til samarbeidskommunene Fet, Aurskog Høland og Sørum kommuner. Vi er en tverrfaglig sammensatt avdeling med blant annet familieterapeuter, psykologer og PMTO- terapeut.  

Vi jobber på oppdrag fra kommunene og våre hovedoppgaver er:

  •           Å hjelpe barn og foreldre/ familie på måter som gjør at barnet får det bedre ( tiltaksarbeid)
  •           Å forstå hvordan barn og foreldre har det sammen ( utredning)
  •           Å veilede fosterforeldre/ familiehjem.