Barns trivsel - voksnes ansvar

Barnehagen skal skape et godt psykososialt miljø hvor barna kan utvikle seg i trygge omgivelser med utfordringer tilpasset det enkelte barn.

Omsorg i barnehagen handler både om relasjonene mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre.

Les forøvrig veilederen i lenka under.

 

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Rådmannskontoret,
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00