Barselgrupper

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Barselgrupper er et opplysnings- og veiledningstilbud til nybakte foreldre. Helsestasjonen inviterer til det første møtet på helsestasjonen. Senere må foreldrene ta initiativ til videre samlinger. Her kan dere dele erfaringer fra fødsel, barsels- og spedbarnstid, blant annet

  • amming
  • barnestell
  • kosthold
  • barnets utvikling
  • ulykkesforebygging
  • samliv

  Helsesykepleier kan gi råd og veiledning dersom dere ønsker det. Barna er selvfølgelig også med på samlingene.

  Barselgruppene møter også samlet til:

  4 månederskontroll hvor temaet er motorisk utvikling og fysioterapeut også er tilstede.

  8 månederskontroll hvor temaet blan annet er utvikling, tannhelse, ovrgang til annen mat

  10 måneders kontroll hvor temaet er overgang til barnehage og foreldrene skal tilbake til jobb, familiens forhold til alkohol og andre rusvaner.

  Målgruppe

  Nybakte foreldre

  Kriterier/vilkår


  Alle foreldre til nyfødte får tilbud om å være med i disse gruppene. Tidspunkt blir informert om når timer tildeles av helsesøster.

  Samarbeidspartnere


  Pris for tjenesten

  Tjenesten er gratis.

  Lover

  Dette er en måte kommunen velger å gi veiledning til denne gruppen på, men er ikke en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester og § 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid
  Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7 Klage
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Når du har født,  blir du kontaktet av helsestasjonen, som vil gi deg tilbud om å delta i barselgruppe. Du kan også selv ta kontakt med helsestasjonen.

  Vedlegg


 • Saksbehandling

  Saksbehandling


  Saksbehandlingstid


  Klagemulighet

  Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 29.01.2019 09:02

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)