Bedre framkommelighet for buss langs rv. 22 i Fetsund

Vegvesenet skal etablere en busslomme og et mindre kollektivfelt langs riksvei 22 - Fetveien - ved Sundet i retning Lillestrøm.

Anleggsarbeidet starter i juli.

-  Hovedmålet er å forbedre kollektivløsning på strekningen. Vi håper dette bidrar til at busspassasjerene får en kortere og mer forutsigbar reisetid, sier Ole Kristian Krogh, prosjektleder i Statens vegvesen.

 

Les mer på Statens vegvesens nettsider

Tips en venn  Skriv ut