Begrensning på skogsdrift

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Asker og Bærum brannvesen IKS og Oslo brann- og redningsetat og innfører begrensninger på skogsdrift på grunn av stor skogbrannfare.

Dette er begrensningene:  

·    Unngå drift i sør- og vestvendte lier med mye lyngvegetasjon eller annet brennbart materiale

·    Unngå drift på tørre furukoller

·    Unngå drift i områder med blokkmark hvor det er stor fare for steinskjæring og gnister fra kjettinger/belter

·    Utvis ekstra stor oppmerksomhet ved håndtering av drivstoff/olje, bruk av sveiseapparater eller åpen ild

·    All ukontrollert ild skal meldes 110-sentralen umiddelbart

·    Drift i nord- og østvendte granlier, områder med dypt jordsmonn og i en del områder med god adkomst og god vanntilgang for brannslokking kan være gode alternativer

·    Drift må ha god adkomst for brannslokking og god tilgang på vann i nærheten

  • Det skal finnes vannvogn/spredevogn eller pumpe fra lokal vannkilde og tilstrekkelig slangekapasitet til å dekke området der hogsten pågår. Alternativt beredskapspakke med brannsmekke, vannkanne, vanndunk og hakke i tillegg til brannslukningsapparat.
  • Unngå drift ved frisk bris eller sterkere vind
  • Ikke forlat hogstområdet før minst en halv time etter at driften er avsluttet for dagen

Begrensningene gjelder inntil det kommer nedbør av betydelig mengde.

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut