Bolig, eiendom og samferdsel

Hus

Her finner dere informasjon som angår bolig, bygging, kommunale bygg, brannvern, planer, renovasjon (innsamling av søppel), vann, vei mm.

 

Dere finner også en lenke for å registrere dere for varsling ved uønskede eller planlagte hendelser, som f.eks vannavstenging, strømstans, feiing, snøbrøyting m.m.

Kontakt oss

Rådhuset, Kirkeveien 85
Tlf 63 88 61 00