Vi som jobber på Borgen:

         

Pedagogisk leder: Lene Skjønhaug                    

Barnehagelærer: Andreas Sletta 40 %

Assistent: Sissel Skogby 60%  ( ABLU student)

Fagarbeider: Linda Pettersen

Assistent: Kari Vikan 50%

Kontakt info: lene.skjonhaug@fet.kommune.no

Kontakt oss

Engaveien 8, 2000 Lillestrøm
Tlf.: 63 88 27 60

Enhetsleder Veera Nygaard:
63 88 27 62

Nestleder Anita Eriksen:
63 88 27 61

Borgen: 908 83 010
Jølsen: 908 93 403
Åkrene: 908 85 595
Bråten: 909 05 019
Tuen: 909 14 995
Foss: 908 75 305
Svelle: 909 19 506
Leira: 909 12 112
Enga: 909 22 243