Borgerlig vielse

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

   

  Slik foregår vielse i kommunestyresalen
  Foto: Christian Wangberg/CW foto

   

  Beskrivelse

  1. Skal du gifte deg?

  Fra 01. januar 2018 tok kommunen over borgerlige vielser i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører, varaordfører eller rådmannen i Fet kommune. Fet kommune vier innbyggere bosatt i Fet, Skedsmo og Sørum kommuner i kommunestyresalen i Fet rådhus.

   

  2. Pris

  Borgerlig vielse er gratis for innbyggere i Fet, Skedsmo og Sørum. Ønsker du å legge seremonien til et tidspunkt eller et sted som krever mer tid av den kommunale vigsleren, må du regne med å dekke tilleggskostnader selv.

   

  3. Bestille tid

  - Først må du fylle ut egenerklæringer, forlovererklæringer og attester på Skatteetatens nettside.

  - Skatteetaten foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. I så fall vil du motta en elektronisk prøvingsattest.

  - Prøvingsattesten må deretter sendes på e-post til postmottak@fet.kommune.no. Den er gyldig i 4 måneder.

  - Når attesten er sendt kan man bestille tid for vielse ved å sende e-post til postmottak@fet.kommune.no. Dersom man ønsker å bestille tid mer enn 4 måneder i forveien kan man bestille tid for vielse før man sender prøvingsattesten til kommunen.

  - Dersom vi ikke har mottatt prøvingsattesten innen 7 dager før vielsen kan vi ikke lenger reservere ditt vielsestidspunkt.

  - Bestillingen må inneholde:

  * Fullt navn på brudefolkene.
  * Ønsket dato og tidspunkt (se punkt 4).
  * Språk – engelsk eller norsk. For andre språk er brudefolkene selv ansvarlige for å skaffe tolk.
  * Antall gjester.
  * Underholdning. Piano og lydanlegg er tilgjengelig i kommunestyresalen.

  - Bestilling av tidspunkt for vielse må gjøres senest to uker før ønsket dag. Det er dessverre ikke mulig å bestille tid per telefon. Du vil få tilsendt et bekreftelsesbrev når tidspunkt for din vielse er bestilt.

   

  4. Når kan du vies?

  Vielser i Fet kommune kan foregå kl. 12-15 fredager i partallsuker. 

  Unntak: uke 9 i stedet for uke 8, uke 25 i tillegg, uke 41 i stedet for uke 40. Vi tilbyr ikke vigsler i skolens vinterferie (uke 8), påsken, uke 26-31, høsteferien (uke 40), romjulen og nyttårshelgen.

   

  5. Hvor foregår seremonien?

  Seremonien vil foregå i kommunestyresalen i Fet rådhus. Rådhuset sørger for lys og en hvit orkidé. Pynt utover dette må brudefolkene selv organisere. Kommunestyresalen vil være tilgjengelig 15 minutter før vielsen.

   

  6. Gjennomføring

  - Brudefolkene møter opp 15 minutter før seremonien starter.

  - Begge brudefolkene må legitimere seg før seremonien. Som gyldig legitimasjon regnes pass, førerkort eller bankkort med bilde

  - Seremonien gjennomføres ved at brudeparet møter vigsleren i kommunestyresalen. Vigsleren leser opp det kommunale vigselsformularet. Seremonien kan tilpasses med tekst og musikk utover dette. Kommunen vurderer hva som tillates.

  - To myndige vitner må være tilstede under seremonien. Det er vitnene som sammen med brudefolk og vigsler som signerer prøvingsattesten. Vitnene er ofte forloverne.

  - Kommunen sender så en vigselsmelding til Skatteetaten innen tre dager etter bryllupet. Samtidig får dere en kopi av den signerte prøvingsattesten. Den fungerer som midlertidig vigselsattest inntil dere får den endelige i posten fra Skatteetaten.

   

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Annen informasjon

  Revidert: 23.08.2018.

  Tjenesten oppdatert: 28.05.2018 22:02

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)