Skogbrannfare

Det ekstraordinære bål- og grillforbudet er nå opphevet

Det betyr at publikum igjen kan bruke faste grill- og bålplasser. Men publikum må være klar over at det likevel er bålforbud! Mellom 15. april og 15. ...

Kontakt oss

Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen IKS
Sykehusveien 10, Lørenskog

Tlf.: 67 91 04 00

Selvhjelp