Brannvern

Feierens oppgaver deles mellom tradisjonell feiing av skorsteiner / piper og tilsyn i boliger.

Se mer om feiing og brannvern på Nedre Romerike Brann- og Redning IKS (NRBR) sin hjemmeside. NRBR gjør disse oppgavene på vegne av Fet og flere kommuner.

Kontakt oss

Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen IKS
Sykehusveien 10, Lørenskog

Tlf.: 67 91 04 00

Priser og gebyrer