Bruk av gummigranulat på Fedrelandet kunstgressbane

I forbindelse med at kunstgressbanen på Fedrelandet skulle rehabiliteres ble det sendt ut en anbudsforespørsel hvor det som primært tilbud skulle tilbys ekstrahert kork som innfyllingsmateriale i stedet for SBR gummigranulat.

Dette ble gjort primært for å møte de bekymringer som har fremkommet den siste tiden vedrørende gummigranulatets påvirkning av miljøet.

I påvente av mottak av tilbud på arbeidet ble det innhentet ytterligere informasjon om bruk av gummigranulat og alternativ innfyllingsmateriale. I denne perioden mottok også Fet kommune et rundskriv fra Fylkesmannen hvor problemstillingen ble drøftet.

Innhenting av informasjon fra tilbydernes referanseprosjekter viser at det er store utfordringer ved bruk av dagens alternative miljøvennlige innfyllinger. Ekstrudert kork som er det vanligste alternativet som benyttes i dag, blir erfaringsmessig malt opp i meget fine fraksjoner ved bruk av anlegget. Dette blåses lett vekk og blir oppfattet som plagsomt lokalt rundt anleggene.

En annen utfordring ved ekstrudert kork er vinterdrift.

Fedrelandet kunstgressbane har et undervarmeanlegg som sørger for at banen oppleves som myk gjennom hele vinteren. Dette anlegget er ikke et snøsmeltingsanlegg, så snø må brøytes vekk umiddelbart ved nedbør. Denne snøbrøytingen er årsaken til det aller største svinnet av innfyllingsmaterialet da store mengder følger med snøen når den ryddes. Erfaringer fra andre anlegg er at ekstrudert kork i langt større grad enn gummigranulat fjernes fra banen sammen med snøen.

Verken Miljødirektoratet eller Fylkesmannen mener at SBR gummigranulat er en forurensningskilde som må forbys brukt, men de påpekes at det må iverksettes tiltak som sørger for at granulatet i langt større grad enn det som erfaringsmessig har vært tilfelle forblir der den skal være - i kunstgressbanen.

Fet kommune har derfor i samarbeid med Fet IL startet prosjekteringen av et snødeponi i hele kunstgressbanens lengde hvor snøen med granulat oppbevares. Denne snøen vil når forholdene ligger til rette for dette freses tilbake på kunstgressbanen slik at granulatet blir tilbakeført banen når snøen smelter.

Gjennomføring av dette tiltaket vil understøtte kravene som stilles fra direktoratet og fra fylkesmannen for å redusere svinnet av granulat. I tillegg arbeides dem fra Fet ILs side med å finn en løsninger for å minimere svinnet som oppstår ved at granulat «blir med hjem» i klær og sko.

Fast utvalg for samfunn og miljø ble orientert om denne saken i sitt møte 1.juni 2017

Kontakt oss

Kulturbygget,
Kirkeveien 97 (over svømmehallen på Østersund)
1900 Fetsund

Tlf: 63 88 61 00