Budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 - Formannskapets behandling

Formannskapets behandling med innstilling til kommunestyrets møte 12.12.2016

Formannskapet behandlet budsjettet for 2017 og handlingsplanen for 2017-2020 i møte 28.november.

Les mer i vedlagt dokument.

 

Tips en venn  Skriv ut