BUKS på studietur

BUKS-elever løser oppdrag

Hvor ville du bygd kommunens nye eldresenter? På den nedlagte kirkegården fra 1960 eller i naturvernområdet det snutefroskene legger egg? Slike dilemmaer måtte medlemmene i Barn- og Unges Kommunestyre i Fet (BUKS) bryne seg på.

28.februar var representantene i BUKS på studietur til kommunenes interesseorganisasjon KS. BUKS fikk opplæring i utfordringene og prosessene man møter når man skal drive en kommune. I det interaktive «Kommunespillet» fikk BUKS-representantene prøve seg som spesialrådgivere i Snasen kommune – og de endte opp med velfortjent ros fra både rådmann og ordfører!

BUKS lager eldresenter

Engasjerte elever
BUKS i Fet består av engasjerte, politisk interesserte elever som er valgt fra sine skoler til å være barn og unges stemme i politiske prosesser. BUKS uttaler seg om politiske saker og deler ut BUKS-prisen.

Er du interessert i hva som skjer? Spør etter dine BUKS-representanter eller BUKS-koordinatoren på skolen din!